Back to All Events

"בלי עין הרע": הכנס ללימודי מזרחיות בקולנוע ובטלוויזיה


  • Tel Aviv University Tel Aviv Israel (map)

בלי עין הרע: הכנס הראשון ללימודי מזרחיות בקולנוע ובטלוויזיה הכנס יתקיים בתאריכים: 2-5 ביוני, 2019

ב-2019 ימלאו שלושים שנה לפרסום ספרה פורץ הדרך של אלה שוחט הקולנוע הישראלי: מזרח/מערב והפוליטיקה של הייצוג. ספר זה מהווה לא רק נקודת מוצא למחקר אקדמי על קולנוע ישראלי, אלא גם נקודת ציון למחשבות ביקורתיות חדשות בתחומי ידע שונים, שערערו ופירקו ניגודים כמו מזרח/מערב, יהודים/ערבים, מסורת/מודרניות, שולט/נשלט, והציגו אלטרנטיבה לדיסציפלינות מדעיות אשר אימצו נקודת מבט אוריינטליסטית וגזענית. קריאתה של שוחט ללימודי מזרחיות, כגישה יחסותית ביקורתית הנעה "מעבר ללאומי" והמדגישה את התהליך הלא גמור של הזהות לאורך זמן ומרחב, מצאה לה בשנים האחרונות הדים הן במדיה הוויזואלית והן בשיח המחקרי. כיום אנו עדים לריבוי קולות מזרחיים, לעתים מנוגדים וסותרים, המזמינים התייחסות מחודשת לזיקות האפשריות בין מזרחיות לבין קולנוע, טלוויזיה, וידאו ארט ומדיה דיגיטלית.